Sigorta sektörüne temettü izni

Sigorta sektörüne temettü izni

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu temettü dağıtımı konusunda yeni bir karar aldı. Sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlabileceği açıklandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan konuya ilişkin yapılan basın açıklamada, “23/5/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “İdari Tedbirler” başlıklı 9 uncu maddesinde sermaye açığı ortaya çıkması durumunda alınacak tedbirler belirtilmiş olup bu maddenin yedinci fıkrası “Şirket, özsermayenin gerekli özsermayenin altına düşmesi ile sonuçlanacak şekilde kâr dağıtımı yapamaz ” hükmü hatırlatıldı. Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzlukların da değerlendirildiği açıklamada, son dönemde bilançolarda olumlu gelişmeler yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Kovid-19 salgını sonrası normalleşme döneminde, normalleşmenin hızına bağlı olarak gerek sosyal ve ekonomik hareketliliğin artışı ve gereksede adli yargı süreçlerinde yaşanacak hızlanma sonucu hasar frekansında artış beklenmektedir. Dolayısıyla 2020 yılında değişen seyrin bundan sonra normale dönmesi ve 2021 yılında içerisinde sınırlı düzeyde ek bir yükümlülük oluşturması muhtemel görülmektedir.

Tüm bu açıklamalar kapsamında, Kovid-19 sonrası hasar frekansının 2021 yılında normal seyrine gelmesi ile ilerleyen dönemlerde Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlanmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir” denildi. Finansgundem.com’un yaptığı derlemelere göre pandemi sürecini sıkıntısız atlatan finans sektöründe kar payı dağıtım oranlarının artması bekleniyor. Yılın ilk günlerinde BDDK da benzer bir karar almıştı. 2018 ve 2019’da bankaların hissedarlara kâr dağıtmasına izin vermeyen BDDK, 2020 için dönem net kârının yüzde 10’una kadar dağıtım izni vermişti. Bu karar doğrultusunda özellikle yabancı ortaklı bankalar tememettü dağıtımını genel kurul gündemine aldı.

 

Kaynak: enblogcu.com

Ekonomi