Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın ölümü ile bitmeyen hakları ve borçları ile ilgili hukuki düzenlemelerdir. Mirası olan kişi öldüğünde bu konu kapanmış olsaydı eğer miras hukukunda yer alamazdı. Devlet anayasasına göre miras hukukunda mülkiyet hakkı bulunmaktadır. Eğer ölümle birlikte miras ve borç devlete kalmış olsaydı gerçek bir mülkiyet hakkı söz konusu olmazdı.

 MİRAS NEDİR?

Miras, ölen kişinin kalan mirasının mirasçılarına geçen hukuki özel hukuki ilişkisidir.

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras bırakan kişi öldükten sonra, mirasçılar arasında yapılmış olan miras paylaşım sözleşmesi ile arasındaki miras paylaşım işini çözebilirler. Bu işlem yazılı halde yapılması zorunludur ve tüm mirasçılar katılmak zorundadır. Tek bir mirasçı katılmadığı takdirde miras paylaşımı söz konusu değildir. Mirasçılar, miras paylaşırken aralarında anlaşmazlarsa miras paylaştırma davası açabilirler ve mirası paylaştırabilirler.

 Ölümden önce miras bırakan kişi miras paylaşımı konusunda belirleme yaptıysa bu belirleme kontrol edilir saklı pay oranı aşılmamalıdır.

SAKLI PAY ORANI NEDİR?

Miras bırakan kişinin miras hakkına tecavüz eden bazı tutumlarına karşı alınan önlem ve yasal olan miras payının belirli oranıdır. Saklı paylar şu şekildedir;

 Ölen kişinin alt soyunun miras hakkının yarısı

 Anne ve babanın miras paylarının ¼’ü,

 Ölen kişinin eşi 1. ve 2. zümre ile birlikte mirasçı ise miras hakkının tamamı, 3.zümre ile birlikte mirasçı ise ¾’ü.

KAÇ TÜR MİRASÇI VARDIR?

 Miras hukuku ‘na baktığımızda iki tür mirasçı vardır,

 Yasal ve atanmış mirasçılar.

MİRAS HUKUKU ALANINA HANGİ DAVALAR GİRER?

 Vasiyetname hazırlanması, saklı pay mirasçısını listeden çıkarma miras sözleşmesi iptaline veya sona erdirmesine, ölenin mallarını mirasçıları arasındaki paylaşımları vb. durumlara bakar.

MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) NEDİR?

 Bir kimsenin vefat etmesi durumunda miras bırakan kişinin, kendisinden sonra bıraktığı mirasın, değerin, malvarlığının kimlere ne kadar verilmesi hakkında karar gündeme gelir.

 Miras, malvarlığı paylaşıldıktan sonra miras alan kişinin eline geçen malvarlığı payının gösterildiği resmi belgedir.

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Mirasçılık belgesi TMK’nın 598/1 hükmünde Sulh Hukuk Mahkemelerinden ve noterlerden alınır. Mirasçı olduğunu var sayan kişi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir gerekli incelemeler yapıldığı takdirde mirasçı olabilirler.

Genel Kültür