Macar Parkenin Özellikleri

Macar Parkenin Özellikleri

Parke, evlerin veya mekanların yer bölgesine uygulanan ve kullanıldığı alanın görselliğini etkileyen yapılardır. Bununla birlikte uygulanan yerin ısı ve nem dengesini sağladığı yüksek kullanım oranına sahip olan bir yer malzemesidir. Günümüzde parke kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum da parkelerin çok sayıda çeşide ve renklere sahip olmasına imkân sağlamıştır. Parke modelleri arasında Macar parke en çok tercih edilen parke çeşitlerinden biridir.

Macar Parke Oluşumu

 Macar parke çeşidi, birbirleri ile kırk beş ya da altmış derece olacak biçimde paralel döşenen yapılardır. Bu parkeler şekillerini döşeme aksında düz bir çizgi oluşturması ile alır. Bu parkeler zemine çapraz veya zikzaklı bir şekilde dekore edilir. Çok sayıda renk ve çeşide sahip olan Macar parke balıksırt, cheron veya herrinbone gibi isimlerle de kullanılır.

Macar Parkenin Uygulanma Aşaması

 Macar parke oldukça kolay uygulanma aşamasına ve kullanıma sahip olan bir parke çeşididir. Bu parke çeşidinin en önemli işlevi zemine yapıştırma veya çivileme denilen tekniklerin kullanılmamasıdır. Kilitleme adı verilen sistem vasıtasıyla kurulum işini kolaylaştırmaktadır. Bu kurulum hem zamandan tasarruf edilmesini hem da daha az çaba gerektirmesine yardımcı olur. Kurulumu kolay olan macar parkekolay bir şekilde montaj edilir. Bununla birlikte zemine uygulanacak olan parke istenilen ölçülerde elde edilir. Daha sonra su kontrasına sıkıştırılan macar parkelerin geçme yerleri hazırlanır. Daha sonra zımpara aşamasına geçilir. Zımpara ve cila işlemlerinin ardından macar parkeler son hallerini alırlar ve döşenmeye başlanırlar.

Macar Parkelerin Kullanım Alanları

 Macar parkeler çok sayıda renge ve desene sahip olan bir parke modelidir. Genellikle klasik bir şekil içeren parke çeşidi olmalarından dolayı bu parkeler hemen hemen her mekâna uygulanabilir. Parkelerin görünümlerini oluşturan renkler değişiklik gösterir. Ağaçların çeşitli tonlarının sıralanması ile birlikte her parkenin şeklinde değişiklikler olur. Bu da parkenin değişik desenlere sahip olmasına yardımcı olur. Macar parkeler bu geleneksel yapılarından dolayı daha çok evlerde ve ev benzeri alanlarda yoğun bir kullanıma sahiptir. Evlerin oturma odası, yatak odası, çocuk odası veya salon gibi bölümlerinde Macar parkelerin sıklıkla döşendiğini görmek mümkündür.

Genel Kültür