Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi

Dünyayı kirleten, doğayı yok eden her şey karbon ayak izi yaratıyor. Karbon ayak izimizi sıfıra indirmemiz mümkün değil. Çünkü barınma, giyinme, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamadan, enerji tüketmeden, araba kullanmadan, üretimi durdurmadan yaşamamız mümkün değil.

Arabanızı her çalıştırdığınızda, ampul ya da kombiyi her çalıştırdığınızda, plastik malzeme kullandığınızda karbon ayak iziniz artıyor. Bunun nedeni, karbon ayak izinin esas olarak insan faaliyetleri nedeniyle karbondioksit eşdeğeri (CO2) formunda salınan sera gazı emisyonlarının bir hesaplaması olmasıdır. Ancak karbon ayak izimizi azaltmak elimizdedir. Konya karbon ayak izi hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Karbon Emisyonlarının Azaltımı

Bireylerin ve işletmelerin karbon ayak izini azaltılabilir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, halk sağlığını iyileştirmek, küresel ekonomiyi desteklemek, bitki ve hayvan çeşitliliğini korumak. Dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltmak sürdürülebilir bir dünya için atmamız gereken adımlardan biri. Çamaşırlarınızı soğuk suda yıkayabilirsiniz. Sıcak su yerine soğuk su kullanılması CO2 emisyonunu 11 milyon tona kadar azaltıyor.

Ayrıca evinizdeki ampulleri floresan lambalarla da değiştirebilirsiniz. Floresan lambalar, parlak akkor ampullere göre %75 daha az enerji kullanır. Bu, elektrik ihtiyacını azaltır ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarını da azaltır. Daha az sayıda havayolunu da seçebilirsiniz. Havacılık, sera gazı emisyonlarını %1,9 oranında azaltıyor. Karbon emisyonları %2,5 oranında artıyor.

Sera Gazı Nedir?

Sera gazları güneşten yayılan ışınları emerek atmosfere yayarak atmosferin sıcaklığını artırır. Atmosferde doğal olarak belirli miktarlarda sera gazı oluşur. Ancak antropojenik faaliyetler nedeniyle sera gazı emisyonlarının oranı artıyor. Bu da aşırı ısınan dünyada iklim değişikliğine neden oluyor.

Kurumsal Karbon Ayak İzinin Hesaplanması Ve Yöntemleri

Bir şirketin karbon ayak izini hesaplamak için denetlenen kuruluşun verileri profesyonel bir çevre danışmanlık firması tarafından toplanır, hesaplanır ve raporlanır. Hesaplamanın doğru olması için üç öğenin de eksiksiz olması gerekir.

Bunun yapılmaması mali kayıpla sonuçlanabilir. Bir bireyin, ulusun veya kuruluşun karbon ayak izi. Sera gazı emisyonları, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve karbon muhasebesi adı verilen diğer hesaplama yöntemleriyle ölçülebilir.

Bir endüstrinin, ürünün veya hizmetin karbon ayak izini hesaplamak karmaşık bir iştir. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, bir ürün veya hizmetin CO2 emisyonlarını hesaplarken dikkate alınan faktörlerden biridir. ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), yaşam döngüsü değerlendirmesi için 14040:2006 numaralı standardı geliştirmiştir.

Diğer bir yöntem ise sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik bir dizi standart olan Sera Gazı Protokolüdür. Süreç hala planlama ve tasarım aşamasında olmasına rağmen, karbon emisyonları, emisyonlara/karbon yoğunluğuna ve tahmini yıllık yakıt, kimyasal madde ve diğer girdi tüketimine dayalı olarak tahmin edilebilir.

Bir Şirketin Karbon Ayak İzini Hesaplamak Neden Gerekli Ve Önemli?

Doğaya verilen zararı en aza indirecek stratejiler geliştirmenin yanı sıra karbon ayak izinizi hesaplamak şirketinizin değerini artırır. Kurumsal karbon ayak izi, Sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal imaj açısından bu çok önemli.

Şirketlerin, ürün ve hizmetlerinin görünürlüğünü arttırmak, tüketici güvenini arttırmak, şirketin profesyonelliğini ortaya koymak ve karbon emisyon faaliyetlerini daha verimli hale getirerek, yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak itibarını arttırmak için yapılır.

https://carbonplusapp.com/

Genel Kültür